Reverse Osmosis Nedir

Reverse osmosis, suyun herhangi bir dış kuvvet olmaksızın yarı geçirgen bir zardan, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişidir. Ters Osmoz, yarı geçirgen membran kullanılarak sudan çözünmüş maddelerin arıtılması işlemidir. Reverse osmosis sistemi çapraz akış filtrasyon prensibine göre çalışır. Bu sistemde yüksek basınç uygulanan su, membrana doğru itilir. Membrana doğru itilen ham suyun bir kısmı, […] read more